Yonipuja- en form av vaginadyrkan

Denna ritual påstås vara så kraftfull att den som är dess utövare inte behöver utföra andra religiösa handlingar eller ritualer. Det som beskrivs här är framförallt den synliga delen av ritualen, inte dess djupare, andliga och spirituella betydelse vilket behöva en hel del förklaring om tantrismens och hinduismens tankar, idéer, sammanhang och föreställningar. Yoni Puja är en helig ritual där Yonin dyrkas och tillbeds.

Ritualen kan utföras genom att använda heliga skulpturer, en målning eller ett välsignat naturligt objekt som fokus för djup respekt, eller genom att dyrka yonin i sin levande form - med hjälp av en kvinna. I båda fall engagerar sig den dyrkande i en riktad meditation mot, eller visualisering av den heliga representationen av Gudinnan. I praktiken och i det religiösa utövandet är en Yonipuja en mycket mer detaljerad, konstig (för somliga) intim (för andra) och nästan otrolig (för en del) form av religiös dyrkan.
En ritual som har rötter tusentals år tillbaka i tiden och som fortfarande utövas. Det som beskrivs här är grundpelarna och grundelementen i en sådan ritual. En ritual som f ö utförs i hemlighet och är därför svår att få detaljerad information om. Denna information har jag i huvudsak funnit via Internet samt olika böcker.
Olika varianter
Ritualen har många varianter i sitt praktiska utövande, vilket kan förklaras av Indiens storlek och mycket av de hemligheter som omger hinduismen och dess olika sekter. Det finns trots allt vissa rituella element och en tydlig symbolism som utgör grundpelarna i Yonipuja och sen finns det en mängd variationer.
Det finns den yttre pujan som kan ske på det sätt som beskrivs här eller på ett hemligt sätt. Den inre pujan syftar på det som utspelar sig på det mentala planet och beskrivs inte här. Yttre, refererar till den synliga ritualen med en eller flera personer framför ett objekt eller en kvinna. Yonipuja är indelad i tre skeden som är, beundran/vördnad, magi och meditation/tillbedjan, där den sista betraktas som hemligaste.

 

FIT I en vanlig yttre Yonipuja, som utförs med en skulptur av urmodern och gudinnan - Devi (i t ex gudinnan Shaktis skepnad) eller med en kvinna (på sanskrit: Stri) som hennes levande representant, häller man fem vätskor över Yonin. I litteraturen tolkas detta ofta som ett vätskebaserat offer till den gudomliga, och i det faktiska utövandet av Yonipuja visar att det är mer än så.
De fem vätskorna representerar de fem elementen som finns i den indiska kosmologin, och hälls över Yonin för att samlas upp i ett kärl under skinkorna. Den slutliga blandningen, från de 5 offervätskorna som fått kraften från den direkta och intima kontakten med den levande Gudinnan, dricks sedan av dem som är närvarande vid ritualen.
Det betyder att när dessa substanser bjudits Gudinnan, så har hon renat och gett dem energi och de kommer tillbaka som en gåva (på sanskrit: Prasad) till hennes dyrkare.

 

Vid dessa vätskeoffer är jord representerad av Yoghurt, vatten av vatten, eld av honung, luft av mjölk och etern av en ätbar olja. Elementens symbolism, som i det här exemplet, är något som genomsyrar alla former av dyrkan i Indien. I andra sorters puja, används andra substanser, men med samma underliggande symbolism.
Dom som deltar i en puja brukar vanligtvis offra fem olika frukter eller andra substanser till den som dyrkas. Så vi kan här se att Yonipuja ur den aspekten är införlivad i hinduismens huvudfåra (de fem substanserna), även om själva ritualen kan vara mycket speciell och hemlig.

 

Flamma av intelligens
I det fall som Yonipuja utförs med ett objekt, t ex en skulptur eller ett naturligt objekt, så beror kraften i prasaden (den gudomliga gåvan) på hur väl och av vem som objektet har blivit renat och välsignat av. I en Yonipuja som utförs med en levande kvinna en stri puja eller rahasya puja (utförs av två personer, den dyrkande och en kvinna som representerar den gudomliga), så styrs hennes kraft av vilken typ av kvinna som är föremålet för dyrkan.
Av alla stri pujas, så är den enklaste/lägsta formen med en ung kvinna på 16 år, känd som en Kumari Puja. Visserligen är talet 16 inom hinduismen ansett som perfektionens tal, och även om hon är välsignad av en präst, och även om hon är skön och vacker så kan kraften från henne inte vara större än hos en äldre kvinna. Kraften som kommer från den unga kvinnans Yoni är jämförelsevis svag, jämfört med den från en kvinna som är äldre och mera mogen.
Yonipujan kan sammanfattas såhär: Kvinnan - som representerar Gudinnan - är en yogini, och kraften transformeras från hennes Yoni till dom som dricker vätskan som har renats och fått kraft från kontakten med hennes nakna Yoni, hennes "flamma av intelligens".
Olika steg och variationer
Bland de hemliga yttre pujas, indelade i dyrkan, magi och meditation så är de två första stegen enkla att beskriva. Framför den synliga Yonin, antingen en levande kvinna eller en bild av Gudinnan, så offrar de dyrkande och framför sina allmänna böner (beundran/vördnadsfasen), under tiden man nynnar mantror, att hon ska uppfylla önskningar av allehanda slag (den magiska fasen). Önskningarna kan sträcka sig från "bota min syster" eller "ge mig en son" till mer egocentriska önskningar som "låt mig ha framgång på jobbet" eller "att bli rik". Önskningarna har alltså inte innehåll som nödvändigtvis skulle kunna definieras som sexuellt eller obscent. Den som utövar Yonipujan gör vad som skett och sker hos miljoner människor överallt. Man ber om lite uppmärksamhet från "gudomen" för sitt eget lidande, problem och ambitioner. Sådana böner och såna önskningar uppmuntras av de flesta religioner, skillnaden är att somliga riktar sådana böner till en osynlig men svartsjuk faderfigur i himmelen, eller en solgud i forntidens Egypten och andra - som i vårt fall Yonipuja - till källorna för livets uppkomst, till portalen som sammanlänkar graviditetens livmoder med den yttre och mänskliga livet.

När det gäller lokala eller hemliga variationer, till skillnad från grundstrukturen, så kan skillnaderna vara t ex ordningen man gör saker, exakt vad man gör, de fem olika substanserna och det som dricks. Ordningen spelar ingen större roll, gemensamt för alla yonipujas är deltagarnas engagemang och fokus kombinerad med attraktionen från objektet som dyrkas. Det är i denna kombination som det är möjligt att höja sin medvetenhet och som skapar potentialen till frigörelse som finns i dessa ritualer. En frigörelse som är ett mål för tantriska ritualer. Vad som ytterligare behövs är, naturligtvis, är förmågan att göra allt detta med djup kärlek och respekt för kvinnans krafter, för livets sköte, för Gudinnan.
Inget konstigt
Något som är värt att poängteras och att minnas är att det som nämnts här inte är hur det används av någon udda sekt eller mystiska Tantragrupper, utan snarare en standard som utövas inom den tantriska hinduismens huvudfåra.
Yonipuja är inte någon känd ritual och har i många fall "glömts" bort i texter och dokumentationer eftersom ritualen varit för chockerande för att rapportera till utomstående. Yonipuja nämns i vissa texter med alteranativa namn som Bhaga yagya. Det huvudsakliga målet med Yonipuja är det rituella skapandet av en subtil energi och drycken kallad Yonitattva, eller under menstruation, Yonipuspa.

 

Oavsett om yogini är en initierad kvinna som speciellt har tränat att inte bli sexuellt upphetsad av all uppmärksamhet mot hennes kropp och speciellt hennes yoni, så är det meningen att väcka de sexuella energierna. Här är yonin inte bara beundrad och dyrkad, utan även stimulerad och upphetsad och ibland även penetrerad, beroende på vilken tradition den specifika ritualen följer. Ingen blandning av yoghurt, honung och olja äts av dessa dyrkande. De mest esoteriska inom Tantra, i deras mest hemliga dyrkan konsumeras alla kvinnans/gudinnas safter. Två tredjedelar av den gudomliga nektarn blandad med vin som sen dricks av församlingen, den återstående tredjedelen dricks av Gudinnan. Ibland är denna typen av Yonipuja firad med en menstruerande kvinna som producerar en ännu kraftfullare dryck kallad Yonipuspa (Sanskrit: Yonins blomma). Emellertid är detta praktiserande förbjuden av de flesta texter och är speciellt omnämnt i Yoni Tantra.

 

De mest esoteriska inom Tantra, i deras mest hemliga dyrkan konsumeras alla kvinnans/gudinnas safter. Två tredjedelar av den gudomliga nektarn blandad med vin som sen dricks av församlingen, den återstående tredjedelen dricks av Gudinnan. Ibland är denna typen av Yonipuja firad med en menstruerande kvinna som producerar en ännu kraftfullare dryck kallad Yonipuspa (Sanskrit: Yonins blomma). Fast just detta praktiserande är förbjuden av de flesta texter och är speciellt omnämnt i Yoni Tantra.

Kama Sutra & Kärlekens Tao

Kamasutra, tantrasex och kärlekens Tao. Säkert har du hört talas om dessa. Men visste du att det orientaliska sexet kan ha en läkande effekt på din kropp? Här får du lära dig allt du behöver veta.
Vi moderna människor är känsliga varelser, till skillnad från vad vi själva tror. När stressen blir för stor säger kroppen ifrån. Hjärtat krånglar, lederna värker. Inte minst lusten och sexlivet påverkas negativt. Om det vittnar alla våra nya sexuella problem.
Kvinnor har ont vid samlag och är torra i slidan. Män får problem med erektionen, med utlösningen och med diffusa smärtor i könsorganen. Och läkarvetenskapen står ofta handfallen. I bästa fall får vi en handfull piller att svälja ner och man hoppas att allt det där jobbiga ska försvinna. Att det bara ska ordna sig på något sätt.
Men saker är mer komplicerade än så. Naturligtvis blir det inget bra sex om man är nojig, har bråttom och dessutom aldrig riktigt njuter! För vem kan ha det skönt när man har tusen andra saker i hjärnan, och aldrig ger sig tid att riktigt varva ner?
Lösningen kanske ligger i att vi ska inspireras mer av orienten. I dess urgamla sexläror betonas vikten av harmoni. Att man ska ta det lugnt. Andas djupt. Kroppen är en helhet och det sexuella ska inte slarvas bort. Tvärtom! Bra sex är grunden till vårt välbefinnande. Och därmed även till vår hälsa.

Samlagsställningar med läkande kraft
Enligt Caroline Aldred, som skrivit boken "Gudomligt sex" (Richters), kan alla samlagsställningar vara läkande. Lyckat sex gör ju att vi känner oss bekräftade, stärkta, väl till mods och närvarande i nuet. En viktig faktor för att vi ska må bra i livet.
Både taoism och tantrism framhåller också att sex kan ha en mycket välgörande effekt på hälsan. Samlag, liksom varje annan form av kroppsrörelse, har en tydlig effekt på andning, blodcirkulation, hjälpverksamhet och inre sekretion.
Det är framför allt två faktorer som gör att läkande sker:
* Den första är kroppsställningen och dess effekt på de inre organen. Man talar om reflexologi, dvs att olika zoner på penisen och i slidan motsvarar andra av kroppens organ - och när dessa zoner blir stimulerade, sker en läkning av övriga kroppen. En sorts sexuell zonterapi, alltså.
* Den andra faktorn är att man tillsammans strävar efter hälsa, att den ena partnern är den som gör gott och den andra är mottagare. Läkningen sker genom den energi som alstras mellan det älskande paret.
(En liten varning bara: Man ska inte använda sig av de läkande ställningarna som det enda sättet att bota eller lindra en sjukdom - snarare se det som ett komplement. Vid allvarliga problem med hälsan ska man alltid konsultera en läkare.)

Sexuell reflexologi
Penisskaftet och ollonet samt områden längs slidan delas in i zoner vilka alla står i förbindelse med ett viktigt inre organ. Under kärleksakten sänder stimuleringen av penisens och slidans reflexologizoner läkande energi till motsvarande inre organ, till exempel från hjärtzonen till hjärtat och från lungzonen till lungorna.

Läkande ställningar enligt Tao:
1. Drakställningen
Bra vid: Erektionsproblem och för tidig sädesavgång.
Kvinnan ligger på sidan med höfterna vända uppåt så långt som möjligt och mannen tränger in uppifrån. Den här samlagsställningen är inte helt enkel att genomföra för mannen, men en förbättring av hans sexuella problem kan ske inom 15 dagar om man älskar på det här sättet, och lyckas med två serier om nio en gång per dag.

2. Svanställningen:
Bra för: kvinnor som har huvudvärk, dålig blodcirkulation och mensvärk
I den här samlagsställningen måste kvinnan hålla i mannens penis för det är svårt att tränga in i den här ställningen. Sedan ska hon röra bäckenet i roterande rörelser, så länge hon kan.

3. Kungsfiskarställningen
Bra för: Kvinnans fortplantningsorgan, kan även lindra problem som kommer från magen och mjälten, särskilt matsmältningsbesvär.
Kvinnan ligger på rygg, stödd av kuddar om det behövs, med benen om mannens midja. Han låter sin tyngd vila på armar och knän och tränger in grunt. Sedan ska kvinnan rotera bäckenet växelvis medsols och motsols, så länge det känns skönt och bra.

4. Fenixställningen
Bra för: Mannens allmänna hälsa, läkande för hela kroppen.
Den här samlagsställningen är en höjdare för mannen, kanske lite obekväm för kvinnan dock. Med fördel ska man ägna sig åt detta på semestern, för enligt tao ska man ha samlag på det här sättet nio gånger om dagen i tio dagar... nja, kanske orkar man inte riktigt, i så fall får man anpassa sig till vad man har tid och lust med.

5. Enhörningsställningen
Bra för: både mannen och kvinnan.
Det här är en variant av missionärsställningen. Här uppstår ett visst vakuum i slidan, vilket stimulerar vissa av kvinnans inre organ. Kvinnan halvsitter, stöttad av kuddar, medan mannen tränger in. Om man orkar hålla på och älska på detta sätt tre gånger om dagen i 20 dagar, sägs i alla fall mannens kropp laddas med energi till maximum!

6. Flamingoställningen
Bra mot: reumatism och skelettbesvär, problem med blodkärlen
Kvinnan ska ligga på sidan med det ena benet uppdraget under sig. Hon ska helst ligga på högra sidan och ha det högra benet uppdraget om hon har problem med sina blodkärl. Ligger hon likadant fast på vänster sida, ger det lindring mot reumatism och skelettbesvär, enligt taoistiska kärlekskonsten.

Kom i balans med Kärlekens Tao
Av ständig, varm och lustfylld kärlek uppstår ro, som i det gamla Kina var känd som "harmonin mellan Yin och Yang". Yin är det kvinnliga, mörka, fuktiga, natten, och Yang, det ljusa, eldiga, dagen, i mycket kort sammanfattning. Båda är lika viktiga och ingen dominerar den andre. Harmonin mellan Yin och Yang kallas också Kärlekens Tao.
Kärlekens Tao består av tre principer:
1. Att mannen måste lära sig att hitta sin egen takt vad det gäller hur ofta han ska få utlösning - det kommer att stärka honom så han kan älska närsomhelst han och kvinnan önskar och fortsätta samlaget tills kvinnan är fullt tillfredsställd.
2. Att sädesuttömningen inte är det bästa för mannen. Tvärtemot vad vi i västerlandet får lära oss, ska han hålla tillbaka och kontrollera sin utlösning och i stället hitta andra och större njutningar i erotiken.
3. Kvinnans tillfredsställelse är av största vikt. Hennes njutning och orgasm är i centrum.
Kärlekens Tao gör, enligt dess anhängare, att man blir sexuellt fri och naturlig och kan älska så länge man vill. Den sexuella harmonin bildar också förening med naturens kraft - jorden är enligt Tao Yin, och himlen det manliga Yang.

Kvinnans Orgasm och Kärlekens Tao
Enligt den kinesiska kärlekskonsten Tao är det skillnad på manlig och kvinnlig orgasm. Den manliga energin yin motsvarar eld, medan den kvinnliga, yang motsvarar vatten. Elden flammar snabbt upp men kan lika snabbt släckas av vattnet. Vattnet däremot tar det längre tid att hetta upp, men det svalnar å andra sidan långsammare. Att jämföra med män som tänder snabbt och slocknar lika snabbt. Och kvinnor som är lite långsammare i starten, men kan hålla på desto längre.
En av principerna i Kärlekens Tao går för övrigt ut på att sätta kvinnas orgasm i centrum. Att ge kvinnan njutning är mannens främsta uppgift. Han ska lära sig att hålla igen sin utlösning och kunna älska in i det oändliga...
En annan orsak till att mannen ska hålla inne med sin utlösning är att man anser att en ständig förlust av sädesvätskan utarmar mannens hälsa. Alltså, man bör hålla igen på de dyrbara dropparna och inte skvätta säden omkring sig i tid och otid. Kanske något av västerlandets män att inspireras av?

Håll igen på utlösningen
Att hålla tillbaka utlösningen är en av de viktigaste sexuella färdigheter en man kan utveckla, enligt de orientaliska sexlärorna. Resultatet blir ett bättre sexliv, och i förlängningen, bättre hälsa.
* Ett knep är att andas djupt och rytmiskt under samlaget, vilket gör att man inte lika lätt tappar kontrollen och skenar iväg i upphetsningen.
* Under samlaget ska mannen kontrollera sina samlagsrörelser. När han blir väldigt upphetsad ska han stöta långsammare och inte lika djupt. Då är det den mindre känsliga ovansidan av penisen som får den mesta friktionen och mannen får inte utlösning lika lätt, samtidigt som kvinnans klitoris stimuleras mer.
* Om de grunda stötarna ändå inte räcker för att han ska kunna kontrollera sig, bör han helt enkelt dra sig ur och smeka kvinnan med handen eller med munnen tills han åter känner att han kan ha samlag utan att komma.
* En annan teknik går ut på att trycka med ena handens pek- och långfinger på en punkt på mellangården mellan pungen och ändtarmsöppningen och på så sätt hindra sädesvätskan från att passera från prostatan till urinröret för att tömmas ut.

Mycket att lära av Kamasutra
I den indiska kulturen finns nog allt man behöver för ett hälsosammare liv: världens äldsta hälsosystem, insikten om vikten av att finna harmoni genom att leva som de uråldriga vedaskrifterna lär - och sist men inte minst, de flera tusen år gamla kärleksskrifterna Ananga Ranga och Kama Sutra.
Enligt det indiska synsättet ska kärlek vara en extatisk upplevelse, men sexuell lycka infinner sig bara om båda parter besitter en djup kunskap om hur sexualiteten är beskaffad.
Det finns många olika versioner av Kama Sutra och den citeras och översätts ständigt. Men Kama Sutra är så mycket mer än bara varianter på missionären. Här får vi lära oss hur sex leder till välbefinnande och själslig ro. I skriften finns detaljerade beskrivningar av allt som hör sexlivet till. Vi får lära oss konsten att kyssas och kyssarna delas upp i olika katergorier. Här förklaras olika smekningar i detalj och när och hur dessa ska utdelas. Vi får lära oss hur man ska gå, sitta och ligga brevid varandra på bästa sätt, hur kroppar ska gnugga & gnida sig mot varandra, hur olika beröringar ska kännas...
I Kama Sutra delas också män och kvinnor upp och det skrivs om vilka som passar ihop sexuellt och vilka som inte gör det - utifrån storleken på könsorgan. En man kan vara hare, oxe eller häst, medan en kvinna kan vara en hind, en märr eller en elefant... (att tas med en nypa salt!) Men givetvis kan också "ojämlika" män och kvinnor ha det skönt med varandra, bara man vet hur man gör... Kama Sutra vet också att berätta hur en fru ska vara beskaffad och hur man avpolleterar en älskare man tröttnat på, på ett snyggt - och, antar man, hälsosamt sätt.

Källor:
Caroline Aldred: Gudomligt Sex
Stephen Russell & Jurgen Kolb: Den sexuella massagens Tao
Anne Hooper's Kama Sutra
Ray Grigg: Relationernas Tao
Rufus C. Camphausen: The Encyclopedia of Erotic Wisdom