Räkna ut ditt årskort och årssiffra i Crystal Wolf Tarot och Numerologiskt!
Här kan du räkna ut ditt personliga årskort eller ditt personliga födelsekort. Man utgår då ifrån stora arkanan som är numrerade mellan 1-22. Detta speciella kort motsvarar en kraft som du kommer att möta och behöver utveckla under det motsvarande året.
I det här fallet finns två sätt att bestämma när det aktuella året börjar. Dels kan du naturligtvis räkna året från 1:a januari, dels från din födelsedag. Båda sätten är "rätta". I det första fallet kommer du att uppleva kraften som mer utifrån kommande. Den kommer också att mer påverka ditt yttre liv. I det senare fallet - med räkning av året från din födelsedag - kommer du att erfara kraften som mer inlemmad och integrerad i ditt personliga liv. Dessa båda sätt fungerar paralellt, men det äger således rum ett slags överlappning (vilken blir kraftigare ju senare på året du är född). Fyll i uppgifterna nedan och se vilket av korten i stora arkanan som följer dig under året. Vill du kolla kommande år så ändra på "nuvarande år", så ser du vilket av korten som kommer att följa dig då. Du kan även skriva in ditt födelsedatum för att räkna ut ditt personliga kort ur stora arkanan och för att ta reda på din födelse siffra numerologiskt.Läs mer om årsläxan här...

 

Nuvarande år eller födelseår: [ex. 2004]
Födelsemånad: [ex. 1, 2...12]
Födelsedatum: [ex. 1, 2...31]


 

 

© www.gurudas.se/blogg