Testa din reaktionsförmåga!

Klicka på "Start" och vänta tills bakgrundsfärgen ändras. Så fort den gör så, tryck på "Stopp".

Välj färg som sidan ska ändras till: