Healing

Se utbildning/portafolie till reimaster diplomet.

Boka här...

För att förstå vad som händer i samband med healing, bör vi först av allt lära oss att bortse från, och inte stirra oss blinda på, de rent kroppsliga symptomen Våra kroppar omges av, och genomsyras av, vår ickefysiska energikropp. Denna har på något sätt fungerat som en gjutform för den fysiska, och stimulerat de fysiska cellerna att utvecklas efter speciella mönster på olika sätt i de skilda delarna av kroppen. Denna energi kropp styr fortfarande den fysiska kroppens aktivitet på sa satt att vid energiförluster energikroppen uppstår defekter i den fysiska, och vid skador i den fysiska kroppen uppstår ökade energi strömningar till den del av energikroppen som "styr utvecklingen" i den fysiska kroppens skadade områden.

Energiströmningen, och därigenom den fysiska kroppens välbefinnande, påverkas till mycket stor del av våra tankar. Sjukdomar i vår fysiska kropp beror alltså till stor del på disharmoni i vårt tanke- och känsloliv. En behandling skall därför inte riktas mot ett bestämt kroppsligt/fysiskt symptom, utan inriktas på grundorsaken, tanke- och känsloliv samt energikroppen. Den healer som ensidigt inriktar sig på att ta bort ett symptom kommer visserligen att lyckas, men symptomet ersätts av ett annat, kanske värre, symptom någon annanstans i patientens kropp.

För att bli en god healer måste man utvecklas till en förstående medmänniska med en god människokunskap och kunskap om de andliga lagar som styr den fysiska kroppen och sinnet. Healern måste även utveckla en god känsla för stämningar och utstrålning, en utpräglad varm medlidandekänsla för alla människor, med en intensiv önskan att hjälpa på ett osjälviskt sätt. Dessutom bör en god healer ha en utpräglad intuition, förmåga att uppleva aurautstrålningen samt ha en mycket god kontakt med hjälparen/healingguiden. Som Du ser så är detta inte någonting som växer fram på några veckor!

En healer måste i allra högsta grad vara utåtriktad och intresserad av sina medmänniskors väl och ve, utan bitankar om förmåner, hjälp eller ersättning Healern måste vara väl medveten om att tanken är skapande. Dennes egna tankar kommer att påverka patienterna, och måste kunna arbeta efter principen "Som Du tänker, så är Du" eller "Det Du vill göra, och det Du tror Dig kunna, det kan Du". Att både själv praktisera och att till andra kunna lära ut positivt tänkande och utrotandet av allt negativt tänkande, är en förutsättning för resultat.

Genom healerns egen utveckling mot vänlighet, osjälviskhet, människokärlek och tjänande, förändras healerns egen livsenergi till en kraft som kan bota andra människors sjukdomar. Kraften fungerar på ett självständigt intelligent sätt, och dess verkan förbättras allt eftersom healerns hjälpare lär sig hur healerns kraftresurser kan disponeras.

Healingkraften har två huvudingredienser, dels healerns egen bioenergi, dels den energi som förmedlas till healern via healingguiden. Till dess healern har nått den punkt når kontakten med healingguiden är 100-procentig, gäller att healern aldrig ger healing när denne är trött eller sjuk. Vid sådana tillfällen är kontakten med healingguiden ofta dålig, och healern tär på egna kraftresurser och resultatet kan bli ödesdigert för healern själv!

Healingutvecklingen innehåller förutom en intensiv utveckling av den egna personligheten ytterligare tre faktorer:
· Tystnaden, den inre stillheten.
· Förädlan av tankarna (bönen) mot allt positivt, och från allt negativt.
· Tålamod, fordras i mängder för att nå fram till den nödvändiga inre harmonin.

Healerns hjälpare kallas alltså healingguide. Dennes uppgift år att tillföra healern kraft samt att samordna egna kraftresurser med healerns och att "dirigera" energi till rätt ställe. Healingguiden bör ensam fä överta ansvaret för all form av diagnos på patientens sjukdom eller obalans, och hålla det för sig själv. Därigenom styr healingguiden energiströmningen på det sätt som är nödvändigt för att bota, och påverkar även healern till att handla på ett sådant sätt att hans arbete underlättas. Genom intuitiv kommunikation ges även råd och anvisningar som healern skall vidarebefordra till patienten.

Healing kan ske dels via kontakthealing, och dels via avstånds healing eller healingmeditation. Även under sömn kan healerns förmåga användas. Precis som under healingmeditationen, upplever healern då en ut-ur-kroppen-upplevelse då han besöker sin patient, och ger healing direkt i sjukrummet.

I samband med all kontakthealing är samtalet en viktig, ja en omistlig, del. Genom att patienten får lätta sitt hjärta och det inre trycket, så kan healingen göra bättre nytta. Risken finns dock att healern känner sig tvungen att ge en mängd goda råd eller att på olika sätt försöka ingripa i patientens liv och styra sin patient in i ett nytt livsmönster. Detta kallas ofta för healers syndromet, och kan leda till att healern uppfattar sig näst intill allvetande och allsmäktig. Undvik för all del detta! Du har full rätt att vara begränsad, så undvik att ge en massa råd, men tänk på att Din healingkraft är helt utan begränsningar, och det är Din styrka!

Om en healer lär den svåra konsten att lyssna på ett aktivt satt, utan att flika in egna upplevelser eller erfarenheter, och kombinerar detta med att i sitt sinne ställa in sig på att överföra kraft och energi, då kallas detta att ge psykisk healing. Efter en tids träning kommer människor i Din omgivning att uppleva lugn, harmoni, trygghet och kraft enbart genom att vara i Din närhet. Du börjar att kunna ge psykisk healing, en väsentlig form av healing dagens samhälle, där så otroligt få har tid att lyssna, eller kan lyssna på rätt sätt.

VAD ÄR ORSAKEN TILL EN SJUKDOM?
Alla dina sjukdomar handlar alltid bara om dig. Vi sätter igång obalanser/sjukdomsprocesser
för att vi behöver dem. Varje sjukdom är en obalans först i din tanke, sedan i din aura och till
slut i din kropp. Kom ni ihåg att detta är min sanning, min upplevelse av livet, jag tror att varje sjukdom går
att hela men inte varje människa, däremot varje själ, men ibland så kan man behöva något liv
på sig.
Om jag ex vis i ett tidigare liv råkar ut för en brand, kanske så olyckligtvis att jag så
småningom (eller i stort sett genast) dör av skadorna. Om det blir ett trauma innan jag dör, en
chock för själen så fastnar det i mitt själsmönster, vilket innebär att min själ i nästa liv söker upp en kropp som kan aktivera detta trauma så att min själ får en chans att läka detta trauma
som jag inte hann med i det förra livet.
Detta trauma visar sig i ett mönster, en sjukdom som gör att jag agerar på ett visst sätt som i
sin tur gör att jag hamnar i situationer som ger mig chansen att läka mitt trauma.
I ex med branden så kommer jag troligast att utveckla psoriasis i det nya livet, och varje gång
som jag befinner mig i en liknade situation som vid traumat i det tidigare livet så aktiveras
chocken och psoriasisen utvecklas mer.
Helandet hjälper mig att få ahaupplevelsen och kärleken (=förnyelsen av nya celler) som gör att ett helande tar rum.
Helandet arbetar i en helhet med min kropp (det fysiska helandet) med mitt sinne (helandet av
tankens kraft och medvetande) och min själ som når en harmoni när helandet skett.
Healing kan hela ett trauma/sjukdom vid en enda session, om personen är (blir) medveten, är beredd att släppa även alla fördelar traumat ger och öppnar sig för villkorslös kärlek, ger sig
hän i tillit.
Ibland kan Helandet behöva ges under en längre period för att intensivt/långsamt men ihärdigt ge
energi till en blockering som tar så mycket energi. Och att det mönster som traumat gett behöver tid på sig att slutföras/omarbetas.
I din kropp flyter hela tiden energin genom varje cell… om du upplever ett trauma som kan
vara hur litet som helst. Jag brukar använda "Lilla Lisa" som exempel:
Hon är 5 år, lever med mamma och pappa, mamma är den olyckliga sorten som försöker ta
makt över sin man genom att må dåligt, hon känner sig inte bra, måste vila, har ont där och
där och… och när hon gör det så är hon elak mot sin man och sex är bara inte att tänka på,
men när han fjäskat ett tag så blir hon trevlig igen…
Pappan gör allt för att få sin fru att må bra (egosyfte, kanske… längtan efter sex… kanske!)
och idag så har han köpt mammans favoritchoklad som han ska fjäska in sig med.
I hallen på bordet ligger mammans choklad, Lisa går förbi och kan inte låta bli (endast 5 år,
men blir vi inte alla lockade någon gång..) Hon tar den, för hon vet att den är god och med barnets förstånd så är det ögonblicket ingivelse som gäller.
Så kommer pappa som inser att nu är det kört…! Han genomfylls av vanmakt och tar tag i
Lisa, slår henne på handen och säger (skriker) - Aj aj aj, dumma unge, vad ska nu mamma ta
sig till, hon ligger sjuk och du äter upp hennes enda choklad, nu blir hon sämre och det är ditt fel.
I Lisas hand aktiveras nu en chock/trauma. De celler som tidigare genomfylldes med ljus
energi får ett tillfälligt stopp, det blir tomt!

Var kommer sjukdomarna ifrån?

Alla sjukdomar visar på att vi valt fel någonstans, det kan vara i ett tidigare liv och auran som
är själen har tagit den obalansen med sig in i nästa kropp.
När du har besegrat obalansen/sjukdomen så har du besegrat mönstret.
Sjukdomsexempel:
Cancer:
Brist på tillit, kärlek, omtanke, man låter kroppen äta upp det man inte anser vara värt något!
Skelettcancer:
Kan vara att stommen man har med sig inte har något värde (för en själv) dåligt samvete (som
man aldrig ska bära med sig) för i varje situation och handling så gör man så gott man kan
utifrån det förstånd man har. Och så länge en anklagelse av en själv finns där så länge fattas energin) som tär/äter på en.
Magcancer:
Kan visa på att man inte trivs med sin omgivning, man har gett och gett och inte fått tillbaka
det man förväntat sig, man har älskat och blivit övergiven, av partner, barn, föräldrar som skapat denna obalans i själen.
Lugncancer:
Man har inte gett sig själv frihet att andas den luft man vill ha, och i detta liv så söker man ett stopp, för varje sjukdom är en stoppskylt, som visar på att man bör ändra mönstret. Man
måste kanske i detta liv, röka för att ta fram denna obalans, inget är en slump!
Levercancer:
Reningssystemet! Dåligt samvete, känner sig smutsig, och har ofta med Yang energi att göra.
Njurcancer:
Också ett reningssystem, inte värd att renas… har ofta med Yin energi att göra.
Livmoderscancer:
Att förneka sig rätten att känna tillhörighet, att bilda familj, att känna sig älskad, smutsig ifrån tid. sexualitet ev övergrepp.
Bröstcancer:
Hat mot sig själv, förnekelse av sin identitet och kvinnliga sida, sårad.
Prostatacancer:
Hat mot sig själv, förakt, svårt att ta tag i sin manliga kraft.
Malignt Melanom:
Hat mot sig själv, skam, vanmakt, djupa spår från tidigare upplevelser (liv). Vanhelgad kropp,
själ och ande.
Allergi.
Tror jag har ett fäste för det mesta i tidigare liv (men det måste också börja någon gång, kan
ha varit ett annat trauma innan). All allergi handlar om att inte vara bekräftad, älskad och
individen har vant sig att vara utanför denna kärlek (den vita färgen) men strävar ändå mot den i en längtan att bli helad. Allergin tar ut sig lika former som kan ge nycklar till mönstret.
Mot djur:
Rädsla för att vara en del med villkorslös kärlek. Utelämnad, övergiven.
Mot damm:
Ensam, passar inte in, kan inte umgås på lika villkor, utan för familjegemenskap.
Mot dofter:
Livets sötma, är inte värd något, stor inre förtvivlan.
Mot sol:
Kraften, är inte värd något, rädd för sig själv och för att lyckas.
Mot nötter:
Stark energikälla och "andlig mat" ! Själsligt rädd, kan också visa på traumat som har med
utomjordisk energi att göra.
Mot matprodukter:
Rädd att bli lämnad, att inte vara värd något, att dö…
Sök vad allergins kärna symboliserar, ex vis apelsiner C-vitamin, vad gör C-vitamin med
kroppen, varför vill jag inte ta emot C-vitaminens energi?
Ryggraden:
Stommen i vårt liv, vår livskraft, vår energikanal, om den har obalans så fungerar vi inte med
oss själva, vi orkar inte ta tag i livet, därför att vi inte är i den balansen med det inre och det
yttre. Fel på ryggraden visar på en karmisk obalans, en trauma som är med ifrån tidigare liv, förtryck, vågar inte lita till sig själv, kan inte agera utifrån den man är, lever ett "falskt" liv.
Ryggraden har också med ansvar att göra, hela ryggen i obalans= hela livsinställningen.
Övre delen:
Svårt att ta plats, relationsproblem, känner sig utnyttjad.
Mitten:
Osäkerhet, rädsla för angrepp, smiter undan ansvar.
Nedre delen:
Rädsla för överlevnad, därför ont även vid ekonomiska obalanser.
Höfter:
Det som håller ihop benen som är det som för oss framåt, ont i höfter, rädd för att ta sig
framåt, har inget framtidshopp, har tagit för mycket ansvar under en längre tid, undermedvetet
om inte höfterna fungerar så kan inte benen bära upp ryggraden och då blir man invalidiserad och då är det kört…
Rädd för ansvar i relationer, och att bli övergiven.
Nacken:
Slår ut ryggen, man kan inte vrida huvudet, se fritt över sitt liv… handlar ofta om felaktigt
ansvar eller att ha satt sig i en låst position till andra, oftast partner.
Skulderblad:
Rädd att andra ska se vad man bär på, hur man egentligen beter sig, vem man egentligen är, inte den man visar utåt.
Benen:
För oss framåt… om de inte gör det, varför? Är vi på fel väg? Känner vi panik över det som
vi är på väg emot? Orkar de inte bära oss och den personlighet vi valt?
Orkar inte ta sig framåt, tappat livsgnistan.
Rumpan:
Rädsla för sin kvinnliga sida och begränsningar/motstånd ifrån och till sin moder.
Låren:
Rädsla för att ta upp plats, skydd av sin sexualitet.
Knäna:
Rädsla för att gå på nya vägar…
Vader:
Rädd för att bli begränsad och fastlåst, att inne bli tagen på allvar.
Fötter:
Rädsla för stillhet, trygghet och att fastna, bli styrd.
Häl:
Rädsla för att inte ha något att luta sig emot.
Tår:
Rädsla för att inte finna nya möjligheter.
Huvudet
Vår kanal upp till "Gud" Universum, all energi. Våra tankar och skapande framtid, problem
med delar av huvudet visar på att vi kan vara vilse med vårt livsmål och våra visioner.
Pannan:
Vilse med livsmålet, stängt igen tredje ögat, vill inte se sin egen framtid.
Tinningarna:
Är rädd för att ha inblandning av omgivningen av sina visioner.
Öronen:
Är rädd för att lyssna, vill inte höra, svårt att säga ifrån…
Ögonen:
Är rädd för att se något avgörande, vill inte se, rädd för ansvar i det man blundar för…
Näsan:
Rädd för att ta intryck, att ta emot något man inte kan kontrollera (i luften kan "allt" finnas!). * Påverkan av tidigare liv kan också sätta sig med energiblockeringar, ex vis så på 15-1600
talet i Norden trodde man att själen bodde i nästippen, det kan skapa trauman om man
upplevde något i samband med den tron*
Munnen:
Rädsla för ansvar, kan inte uttrycka det man egentligen vill säga inifrån sig själv.
Tänderna:
Rädsla för ansvar, rädd för stora beslut (utan tänder kan man inte tugga = död!).
Kinderna:
Rädsla för beröring, räd fdör slag, rädd att bli utnyttjad.
Käken:
(Biter ihop) gammal rädsla som man är rädd ska ta makt över en…
Magen:
Rädd för omgivningen, att inte passa in, i obalans med sin sysselsättning, sina intressen och
sin familj.
Solar Plexus:
Rädd för sin manliga sida, problem med sin faders energi. Rädd för att ta eget utrymme.
Magsäcken:
Vet inte vad man ska göra med allt det som man tar in…
Tarmarna:
Har svårt att ta reda på fakta, vet inte hur man ska agera tillsammans med andra.
Bullriga tarmar, tar in för mycket…
Blindtarmen:
Vågar inte säga ifrån…
Hård imagen: svårt att släppa, ängslig, rädd att bli utan.
Lös i magen: kan inte hantera allt som kommer till en, saknar resurser.
Ändtarm:
Rädsla för att ge ut, bli fattig , tappa allt.
Levern:
Rädd för sin egen kraft, rädd för sin inneboende ilska och att få okontrollerade utbrott.
Lungor:
Vettskrämd för livet, vågar inte ta in energi, vågar inte leva…
Njurar:
Rädsla för att agera och för omgivningen, problem med sin feminina sida, alt kvinnor.
Underlivet:
Rädsla för sin egen överlevnad, för nästa steg, problem med sin nuvarande situation och relationer, svårt att överleva med glädje, bristande spontanitet.
Testiklar/prostata:
Rädsla för sin egen kraft, rädd att visa sin kraft och för rädsla/begränsningar för sitt eget kön.
Äggstockar:
Rädsla för att inte överleva, att ta ansvar för det man inte vill och sin egen kraft samt rädsla
för sitt eget kön.
Livmodern:
Vilse i livet, hittar inte sin motivation, sina drömmar.
Övervikt:
Rädsla för att tappa livet, att visa vem man egentligen är, otrygg, därför gömmer man sig
bakom ett skydd, fin enorm kapacitet att ta av..men…
Undervikt:
Rädsla för att inte vara önskad, att inte vara värd att leva, brist på bekräftelse.
Nu var detta lite text för at te dig grundnycklar, mitt förslag är att du tänker efter vad organet
representerar och bristen samt även vad man vinner på att bära med sig den begränsningen.
Vi skulle aldrig vara sjuka om vi inte tjänade något på det, ex vis att slippa undan något, något som vi medvetet eller undermedvetet flyr ifrån men som ändå måste helas till slut… alltså
hitta en borttappad pusselbit!
Kom ihåg att sjukdomar kan finnas med från tidigare liv och att den som väljer att vara sjuk
måste själv ta hand om det, och behöver ingen som analyserar eller tycker till förrän den individen själv ber om det.
Döm ingen för att de är sjuka, se istället att de är modiga som valt något att jobba med…

Helandet - helande energi till kropp, själ och ande.
För att du ska vara frisk, i harmoni och i balans så är ditt sätt att leva viktigt, allra viktigast är
att du trivs med livet. D v s att du först och främst har ett arbete, d v s en livsuppgift som du
trivs med (att gå hemma med barn är det, likaså att studera, en aktiv energi) det viktigaste är
att du trivs med sysselsättningen.
Så först ser du till att du följer din inre längtan av sysselsättning, vad är det som ger dig glädje
och då nödvändigtvis inte det som konjunkturen säger är viktigast.
Jag är övertygad om att det finns rätt livsuppgift åt alla, det vi kallar arbete/jobb.
Vi har alla olika erfarenheter med oss, en del är bra på att baka, en del att meka med bilar, en
del att städa…
Hälsan är ett stort begrepp, ditt välbefinnande.
Välbefinnande är grunden till att hälsa, om vi inte trivs så blir vi sjuka.
Om du är olycklig med dig själv, inte har funnit din livsuppgift, då kan din kropp säga ifrån, d
vs först är det ditt psyke/din tanke som vet att du inte gör det du vill göra, det du är ämnad till och så får du fel energi i tanken som sätter det på lämplig plats på din kropp utifrån det du
snabbast kan åtgärda.
Om du är olycklig för kärleken, så skapas också sjukdomar, är du orolig för ekonomin så
skapar du sjukdom i din kropp, hela livet är en helhet som det är viktigt att du tar kontroll över utifrån din själs kunskap och vilja.
Helandet med sin energi går och helar kropp, själ och ande fast i omnämnd ordning ande/tanke,
själ och kropp.
Där till en stor del det mentala tillståndet, våra tankar är det som får igång processen.
Med en Helandetsession så går vi in i en stillhet där vi kan hela våra tankar, stanna upp och inte
analysera så mycket utan enbart bara vara i kärleksfull ren energi och låta livsenergin komma
igång ordentligt i ett flöde. Ett helande blir det utav detta, där den fysiska begränsningen får in mer energi och kan inte stanna i sin nuvarande form utan lättas upp och förhoppningsvis
försvinner på en gång, det kan också ta ett tag, beroende på hur "allvarligt" din tankemässiga
blockering är, är den medveten eller omedveten och en den endast från nu eller finns det
kopplingar ifrån tidigare händelser- tidigare liv!
Oavsett vilken styrka begränsningen har så blir den inte sämre av en Helandetsession utan får in
nya vinklar, nya idéer ifrån de nya energierna.
Livet har alltid sin "gilla gång", det fortsätter framåt vad du än har tänkt dig, klockan tar en
sekund i taget, det tjänar inget till att titta bakåt utan istället ta hand om en energi som finns nu och skapa bättre förutsättningar framåt.
Helandet ger energi så att en hel process kommer igång, där ett nytt medvetande kan vara en del,
att se på sig själv och sin livssituation på ett nytt sätt eller från en ny vinkel. Att ta en session
vår och höst kan vara en kick inför nya tag och ett sätt att ladda batterierna om du inte själv är Helande tutövare. Ännu bättre är att ge dig själv möjligheten att lära dig Helandet tillsammans med någon och byta tjänster.
Det är så att Helandet går på alla plan, andligt. mentalt och kroppsligt.
Och visst kan man förändras eller snarare förbättras for det handlar om att bli medveten. och
att bli medveten om harmoni och balans.
Det är inte säkert att man hittar harmoni och balans med en gång och kan leva i den just nu
men medvetenheten gör att man ser saker och ting ur ett annat perspektiv. Och var medveten
om att du i alla faser i livet förändras efter erfarenheter som kommer. Oavsett Helandet eller inte!
Men Helandetenergin hjälper dig att komma i mer balans med din själ, din kropp och din ande.

Om du tar flera sessioner, oavsett om det är direkt eller via distans så får du samma reaktion,
det som är bäst och anpassat till dig för stunden. Din kropp vet vad du behöver, det är bara så
svårt att lyssna ibland! Ibland så söker vi näring som kroppen saknar genom att vända kyl och
skafferi in och ut i längtan efter något som vi ofta inte vet vad det är, om man då stannar upp
och fokuserar sig på vad man vill ha så kommer ofta en impuls som är den rätta, kroppen
fungerar likadant, den fördelar energin dit den behövs mest och tar bort (eller upp till ytan) det
som inte längre behövs.
Ex vis så kan du får extra mycket kvisslor och finnar efter en session, det är kroppen som
rensar ut gamla avlagringar som du har i dig, så egentligen så får du inte finnar utan de
kommer fram istället för att vara dolda, all negativ energi vill bort ifrån din kropp eftersom
Helandet höjer alla energinivåer. Här kan då också vara lämpligt att se efter varför du får finnar, är det fel kost och varför äter du fel kost? Sedan är finnar ett tecken på innebonde ilska och maktlöshet… Det kanske inte alltid är chokladen som ligger bakom utan något minne som din kropp inte vill ha, inte kan tillgodogöra sig eller ta rätt på…
Helandet förbättrar energin, får dig att bli medveten och sedan gör du helandet utifrån din
kunskap och din livserfarenhet som motivation.
Det är så svårt att beskriva vad Helandet är och vad Helandet gör, helt enkelt så är det en positiv energi som stimulerar din livsenergi till ett bättre flöde och med det så kommer även större välmående.
Helandet kan man ge sig själv både vid direkt, genom att hålla händerna på sig själv och
balansera upp energierna eller via en distansbehandling som man skickar till sig själv.
Att ge sig själv Helandet först och främst är det viktigaste, man måste alltid se till sig själv först
innan man kan hjälp andra. Att vara hel själv innebär inte att man är färdig med sin utveckling
eller fullt frisk, utan det handlar om att mentalt ge sig själv tid och energi= hänsyn. Men kalla
fakta är att jag känner/vet ingen som är helt hel… utan live tär en ständig utvecklings process
som pushar på oss, och oftast när vi mår som bäst så kommer något upp till ytan för att vårt
sinne tror att nu ska vi fixa denna obalansen också!
Helandet är i balans med sig själv och den ser till att energin kommer dit den bäst behövs, är du själv i obalans så får du först innan den går vidare.
Helandet känns i händerna och när du väl blivit initierad så har du alltid kraften med dig, bara du ber om den.
För dig som "bara" får Helandet är det samma sak, man känner energin ifrån händerna och till
kroppen, upplever värmen.
Den "gudomliga" energin genomsyrar allt, oavsett hur du är klädd, om du har vantar eller
sitter i en bunker, den går igenom alla material.
På distans kan du se det som radiovågar som går genom luften och plockar upp sin frekvens
och sänder dit den är efterfrågad.
En enkle bild av dig som givare är att du ser dig som en radioapparat. Klientens namn är det
du söker att ge energi till och sedan när du hittat rätt frekvens så sänder du ditt program.
Helandet är alltså samma energi som vi har runt omkring oss men på en högre nivå d vs snabbare frekvens. Så vid olyckor hjälper den till att hela och att minska efterverkningarna. Vid sjukdom hjälper den till att hela blockeringen, ibland kan den trolla bort begränsningen på en gång och ibland behöver det tid att läka (se avsnittet om begräsningar och sjukdom innan).
Helandet går alltså in med en högre frekvens av energi som gör att tillståndet snabbas på, men det betyder inte att någon med en dödlig sjukdom dör fortare, utan det hjälper Helandet till att skynda på ett tillfrisknande och är det så att individen bestämt sig för att avsluta jordelivet så
underlättar kraften den sista tiden.
Helheten mellan kropp, själ och ande.
Har vi med oss i vår genetiska kod ifrån kyrkan, kulturer och vårt dagliga liv. Kropp, själ och
ande är den treenighet som vi är uppbyggda av, ingen av de delarna kan vi undvara, i så fall är
vi inte hela längre. Kroppen är vårt redskap, vårt hem, den fysiska delen. Själen är vår essens,
man kan se den som en droppe av det stora eviga havet, som vi alltid blir återförenad till
oavsett om vi transformerar vattnet till en annan treenighet - ånga, vatten -is.
Vi består av ca 65 % vatten, vatten symboliserar känslor och vi är känslovarelser. Ångan är
när vi transformerar uppåt, går igenom smärtsamma procedurer, vattnet är det vi är som
människor, det som alltid flyter med, ibland stilla som i en sjö och ibland som i ett öppet hav,
eller en å, en bäck, en fors… alla de olika riktningarna som vi kan välja att vara i - Is när vi
stagnerar och inte orkar längre, när känslorna fryser till och inte har kraft att ta sig vidare utan
ger upp.
Anden, det är vår spirit, vår geist, vår livsdrift… den inre urkraften som får oss att alltid
kämpa framåt och vidare. Anden är vår tanke utan egots villkor.
Det här är vår uppbyggnad som människor, det är viktigt att vi ser till helheten, särskilt vid ett
insjuknande, att vi inte bara botar kroppen, då kommer begränsningen alltid att komma
tillbaka, en sjukdom kommer ur ett problem, men det är inte säkert att det problemet är ifrån
detta livet, men anden och själen minns och sätter minnet i den fysiska kroppen för att skapa
en helhet.
Mitt sätt att se på sjukdomar som ett uttryck för själen kan kanske vara svårt för dig att ta in,
att jag tror att varje sjukdom är en begränsning som man själv skapat, dock oftast inte med
vilja eller något som man planerat, utan det kommer från en tankemässig blockering, som
man kan se i auran först, som ett grått eller svart fält eller att färgen /vibrationen inte stämmer
på den delen av kroppen.
Kom ihåg att jag har inte sanningen, bara min egen och att du inte behöver tro på något för att
utöva Helandet.
Först finns sjukdomen i tanken, alltså vi har skapat en begränsning, ex,. vis om vi känner oss
osäkra på vår kommunikation med andra, kanske ska hålla ett tal framöver och vi tror inte att
vi klarar det, så sätter tanken igång en ovilja i halschakrat att snurra den i sin rätta vibration,
så då kan man se i auran att något inte stämmer med halschakrat eller att det är lite energi där.
Nästa steg i den proceduren är när det börjar som en begränsning i form av hosta, harklingar
eller en rejäl förkylning.
Även om du kan Helandet så kan det vara bra att se på helheten och kanske se och förstå vad det är som också ligger bakom denna obalans i kropp, själ och ande.
Titta på när det var första gången som en viss begränsning kom upp, var det något runt
omkring som var besvärligt att ta tag i? I det här fallet ovan med halschakrat, var det något
samtal som man ville slippa?
Brukar detta komma tillbaka vid en speciell årstid, månad eller vid en speciell situation? Och
hur brukar det sluta?
Din nuvarande fysiska kropp bär med sig minnen av en (flera) tidigare fysisk kropp, jag tror
att när vi föds/går ner i en fysisk kropp så väljer vi en kropp som passar vårt energimönster,
med förutsättningar att det kan blossa upp gamla sjukdomar/trauman/blockeringar ifrån
tidigare liv för att vi ska ha en chans att arbeta bort den negativa energin som sitter i själen
och anden likväl som i den fysiska kroppen.
Med sådana här tankar är det viktigt att se och förstå att alla människor har sitt att arbeta med
och att vi alltid ska ta hand om oss själva i första hand, vi har ingen rätt att analysera varför
någon har en sjukdom om inte den personen ber om hjälp. Alla har vi något utvecklande att
kämpa med annars så vore vi inte här!
Tyvärr så i "New age" kretsar kan man få höra uttryck som - Ja, du har då att jobba med och
det är därför att… och så bör du göra… och inte verkar du då ha kommit särskilt långt som
inte jobbat med det…och det… och tita på varför du är sjuk i detta, o s v.
Visst finns svaren i vår kropp på vad vi mentalt står i för utveckling, men var aldrig säker på
att just du kan läsa någon annan som inte bett om det, det kan vara något som de undanhåller
som gör att du missat hela poängen och gör en felbedömning. Har inte du någon gång klagat
över ont i huvudet fast du inte hade det bara för ex vis slippa gå på ett möte! Fast att du inte
haft ont…
Tänk vad tråkigt om det är en analyserande som ser på dig och tänker eller säger åt andra - Ja
se på X, ont i huvudet, det är väl för mycket att tänka på, undrar vad som är fel, är det
partnern som bråkar eller går det dåligt på jobbet!
Det tråkiga är att analyseraren ändå har lite rätt! Huvudvärk kan komma av att man tänker för
mycket en bråkig partner, bekymmer med sin handlingskraft (arbete).
Det är lätt att tro att man vet vad någon sitter fast i utifrån deras klagan/sjukdom, men det är
viktigare att inte lägga i sig i om man inte blivit tillfrågad, nästa gång kanske det är din tur…
Och förresten, vem har sagt att det inte är något som kommer ifrån ett tidigare liv! Eller ifrån
en spegling av dig! Sjukdomar är en signal, en starknapp för att få oss att ta hand om en
mental bit så på det sättet är varje sjukdom en tillgång, något att vara tacksam för.
Om vi inte lyssnat till själen utan går en väg som inte är vår, så skapas en obalans i energierna
och då blir vi sjuka…
Sjukdomar är tyvärr en viktigt utveckling, annars så skulle vi nog inte stanna upp ibland, det
finns gånger då man drar på sig något "löjligt" bara för att man inte har vett att vila eller ta
hand om sig själv… eller så har man helt enkelt kört in på fel livsväg!
Och du, skäms aldrig över en sjukdom, var tacksam över att din kropp ger dig en möjlighet att
stoppa nu och ändra energin innan det är för sent! Du gör ditt bästa hela tiden och det är bara
du som har svaret och lösningen.
En gång i tiden trodde jag inte att alla sjukdomar var mentala blockeringar från början, utan
jag trodde att den del sjukdomar, de bara kom, så där! (Varifrån då?)
Så åkte jag vattenrutschbana och fick hjärnskakning, jag åkte den t.o.m 3 ggr och slog i
huvudet på samma ställe alla tre gångerna! Och hörde mig själv dagen efter (involverad i 7
olika projekt) säga i telefon- Nej, tyvärr jag orkar inte idag, jag har hjärnskakning och väldigt
ont i huvudet…
Så förstod jag, att jag vågade inte hoppa av något projekt, det var för mycket för mitt huvudet
att hålla reda på och så valde jag en utväg- huvudvärk som var tvungen att skapas på något
sätt, och varför inte genom att åka vattenrutschbana (förena nöje med arbete är lite av min
slogan…) Så jag sa ifrån vid nästa samtal, -Nej tyvärr, jag var tvungen att skaffa mig
hjärnskakning för att kunna säga till dig att jag vill inte längre…

BERÖRING
Är vi beroende av, egentligen hela tiden, utbyte av energier.
Att känna kroppslig kontakt, en smekning, en klapp på kinden eller axeln, eller en kram, det
värmer inombords och får oss att må bra.
Det har gjorts (meningslösa) tester med blanda annat apungar för att se om kroppskontakten
hade någon betydelse! En del apungar fick vara kvar hos sin amma och en del fick växa upp
utan kontakt, du behöver inte ens gissa vilka som överlevde, sunt förnuft vet att det var de
apungar som fick kontakt.
Kräv kontakt och ge kontakt, var inte rädd för beröring, det är en viktig del för att du ska må
bra, få energi och vara i balans och harmoni.
För några år sedan kramades sällan vänner när de möttes, nu är det en stor förändring i vårt
samhälle, de flesta kramas när de mötts, oavsett om de sågs igår. Vi har blivit mer medveten
om vilken betydelse kroppskontakt har.
Rapporter visar att pensionärer som har djur i sin närhet (ofta hund och katt) är friskare och
orkar mer samt har ett större egenvärde som människa.
Jag har mött läkare som säger att egentligen så skulle de vilja skriva ut recept på kärlek istället
för medicin, ensamhet är en av vår tids största sjukdomar.
Många av oss får för lite kroppskontakt och beröring och blir sjuka för att vi inte känner oss
bekräftade och älskade som den vi är, vi får för lite energi in i vårt energisystem och så skapar
vi undermedvetet för att uppmärksamma en sjukdom för att dra till oss energi
(beröring/omtanke).
För att bli mindre sjuk och må bättre och på så sätt starta en energitillförsel (det är lättare att
krama en glad människa än en som klagar över krämpor) så bli medveten om ditt energisysten, uppmärksamma dina mönster och dina behov i tid och möt kärlek av din
omgivning…
Krav är aldrig roligt att känna och det anser jag att motsatsordet till beröring är.
Dina handlingar bör alltid göras inifrån ditt hjärta, så bli mer medveten om vad du vill göra i
livet, vilka du vill umgås med, vem vill du krama och när!
Det är tråkigt att se när barn blir manade att krama om någon och de inte vill, det kan nog
skapa ett stort motstånd till att kramas senare i livet eller att använda kramar som en flykt eller
underdånigt beteende.
En beröring, en kram ska vara spontan och av glädje och lust. Hur berör du?

HARMONI OCH BALANS…
är viktigt att vara i!
Inre harmoni och att välja att leva i en harmonisk omgivning.
Här spelar de olika energivärdena in, det som för en person upplevs som harmoniskt kan för
nästa vara rena katastrofen, vi har alla olika energimönster så ta aldrig för givet att bara för att
du trivs så ska alla andra göra det också, det kanske inte alls stämmer med deras energivärde.
Allt går på en energivibration, det är viktigt att hitta de som stämmer överens med dig och att
lära dig att lyssna
Hitta gärna ditt eget ställe där du kan ladda upp, vara med dig själv och känna harmoni.
När du har harmonin inom dig så kan du även vara i balans, att må bra, känna inre trygghet
och bara finnas.
Det pratas väldigt mycket om inre harmoni, många söker den via böcker, föredragshållare och
olika terapier/kurser, och visst det kan vara rätt väg att gå, men många söker så att de
glömmer bort (eller inte vill se) att de måste ändå börja med sitt eget inre… och det finns inte
utanför än hur mycket man söker!
För att få harmoni inom sig är det viktigt att man lever med sig själv, vet vad man vill, lyssnar
till sitt inre jag, vad som är själens glädje, inom alla områden, arbete, hem och identitet.
Man behöver inte bli fulländad med sin inre harmoni på en gång eller innan man kan möta
andra människor, det är en utveckling, allt tar sin tid, även om jag jobbar med folk och deras
begräsningar och möjligheter så ska du inte tro att jag alltid vet bäst eller har det bästa svaret
och att jag tar hand om mig själv så som jag borde. Jag är medveten och försöker och det
räcker för mig, det kommer jag att komma långt med…
Det viktigaste är att man jobbar på det, försöker att hela tiden leva i glädje med sina
Handlingar.
Jag älskar mig själv oavsett vilket humör jag är på eller hur jag än strular till det ibland, men
det är inte alltid som jag tycker om ett beteende som jag har och det är en stor skillnad.
För att starta med den inre harmoni som senare även ger dig balans i livet så måste du börja
med att tycka om dig själv, och att lyssna till dig själv först och inte först till alla andra, för
det är bara du som har kontrollen till ditt utgångsläge hela tiden…
Sedan kan du om du vill använda många olika terapier för att hitta alla dina "låsningar"/
blockeringar" men du kommer långt med medvetenhet och Helandet.

EGEN HEALING STUND
Vid en egen Helandetsession som är det första steget efter en initiering så tillför du din
kropp denna energi som är stark genom svepande och livsgivande, den går in i varje cell som
finns i din kropp och vibrerar igång rätt vibration för just den cellen.
En cellstruktur växer och byts ut hela tiden och om du kontinuerligt ger Helandet så genomgår
kroppen en "föryngringsprocedur" som gör att du blir och känner dig vitalare.
När du ger någon annan Helandet sker samma sak, och positivt för dig är att energin går först
igenom din kropp.
När du ska ge dig en egen session se till att du ger dig själv samma hänsyn som du gör till en
klient.
Gör först i ordning en egen plats att sitta på, en skön fåtölj , en hörna på sängen, en filt på
golvet o s v
Se till att du har lugn ro, du bör alltså inte avbryta för att svara i telefon, däremot kan du
avbryta för att gå upp och öppna en dörr eller om du har barn som behöver hjälp eller
liknande, men försök att få din egen stund.
Ha gärna en filt över dig själv. ett tänt ljus, kanske ett glas vatten att dricka i lugn och ro efter
din Helandetstund, kanske musik, den musik som passar dig, själv kör jag pop/rock.
Sitt endera i lotusställning (eller närapå) eller med benen rakt ut, du kan ändra under tiden, det
finns inga måsten eller ska, utan det som känns rätt för dig är rätt.
Håll händerna i böneposition (handflata mot handflata) och be om Helandet, håll sedan händerna
först på huvudet, i olika positioner eftersom med bägge händerna, kom ihåg, alltid är det som
du gör, det finns ingen position som är mer rätt att börja med än någon annan, men du kan om
det känns bäst för dig alltid börja med att hålla händerna ovanpå fontanellen, så att du får
energin att gå in direkt i kronchakrat.

Sedan håller du på halsen, fram och sedan bak eller en hand fram och en hand bak, över
framsidan, från halsen ner till underlivet.
Sedan över armarna, håll om dig själv.
Över dina ben, endera så håller om du om dem eller så håller du händerna allt eftersom över
benen.
Till slut så sitt en stund med händerna ihop, tacka energi, och borsta av händerna.
Du kan även hålla efter detta schema:
1: lägg händerna uppe på huvudet.
2: Över öronen
3: bak i skallbasen
4: nacken
5: från kinden och upp över ögonen
6: längst käken och ner mot halsen
7: över halsen och ner över bröstet
8: över bröstet med korslagda armar
9: i kors mot över armarna mot axlarna
10: under bröstet på övre delen av magen
11: på magen
12: höfter
13. baksidan av ryggen mot rumpan
14: låren
15. från knäet till foten med båda armarna i kors, sittande med benet upp i knäet.
16: lika med andra sidan
17:avsluta med att tacka med händerna ihop.
Eller så håller du över varje chakra:
1: kronchakrat
2: pannchakrat
3: halschakrat
4: hjärtchakrat
5: solar plexus chakrat
6: navelchakrat
7: baschakrat

När du gör en egen healingstund med distans healing.
Så kan du endera använda ett Helandetmoln, eller bara direkt ut i luften eller så använder du en
Helandetdocka.
Du kan också använda dina ben, de finns ju alltid med dig (förhoppnignsvis!) var du än går…
Här är det dina knän och överben som representerar din kropp, på vänster ben har du ryggen,
huvudet har du på knäet, nacke, rygg i första läget för handflatan, och i andra läget så har du
benen, du kan här välja att hålla bägge händerna på först vänster sida (för ryggen) och sedan
gå över och börja med höger sida (framsidan), eller så håller du en hand på varje ben åt
gången (så gör jag för att få bättre balans).
Punktbehandling
Det innebär att du lägger händerna bara på ett eller två ställen.
Lär dig att använda dina händer så fort du behöver ge dig eller någon annan hjälp, be tyst om Helandet, lägg händerna där det behövs, när du är klar, tacka och borsta av händerna.

Detta kan vara så enkelt som att hålla någon i handen, kanske framför TV.n, energin går dit
den ska, så det har ingen betydelse om det är magont, illamående eller en stukad tå!
Man kan även kalla det spontan Helandet, vid akuta olyckor, fungerar det lika bra direkt. Tänk Helandet sätt händerna på. Du behöver inte förbereda dig med meditation, speciell mat, musik

Om du vrickar foten, lägg då händerna runt om foten och be om Helandet, sitt en stund, det här betyder inte att Helandet tar bort stukningen utan den sänder energi så att cellerna byggs upp, vitaliserar på en gång. Men det har hänt att stukningen varit borta inom någon minut…
Om man stukar foten så medan man helar den så kan man passa på att tänka över vad det är
som får en att "springa så fort" framtå att man inte vet var man har fotfästet…
När jag bränner mig så spolar jag aldrig kallvatten över det brända området utan jag ber om
Helandet och håller händerna över istället, jag har lärt mig att det går fortare över, blir mindre
efterskador. Om man ger Helandet blir det inga blåsor (inte på mig och de jag behandlat vid brännskador) utan torkad hud istället.
Nu menar jag alltså mindre brännskador, om det skulle uppstå en större så skulle jag under
tiden jag tog mig till sjukhuset ge Helandet, men definitiv uppsöka läkare och tillsammans med
Helandet lindra smärtan och skynda på läkningsprocessen.
Likadant vid smällar/bulor, håll handen/händerna över stället, be om Helandet och låt energierna
flöda, det är aldrig fel att ta till fler hjälpmedel i alla lägen, ge inte "Helandet" makten att styra
ditt liv… ex vis vid en bula så kan du använda en hematitsten som komplement (eller är det Helandet som är komplementet!) eller en kallkniv eller liknande för att kyla mer, även om Helandet
är varm energi så lindrar den /kyler ner det skadade området.
Och vid öppet blodflöde… du behöver inte leta efter de försvunna texterna ur bibeln eller gå
genom norrlands vildmarker för att finna någon som lär dig stanna blod! Du ber om Helandet med önskan att stoppa blodet och det avtar inom någon minut, bra vid ex vis näsblod.
Vid feber eller någon annan vanlig vardagsblockering använd Helandet för en stund, kanske bara för att hålla handen och låta energin gå dit den behöver, här rekommenderar jag distans healing för att hålla igång energierna, se under distans för mer vägledning.
Jag tycker att du i första hand ska ta hand om dig själv, ge dig själv Helandet, i en enkel session om inte du ids eller tar dig tid för en längre ( ca ½ timme).
Skapa ett Helandetmoln för dig själv som alltid finns över dig med din affirmation över hur du vill leva ditt liv. Men viktigt är också att om du vill leva ett bra liv. Lägg inte in värderingar på hur det ska se ut eller vara i detaljer, utan be om helheten, bättre be om kärlek än om att få vara i relation med en viss person, det kanske är så att den inte kan ge dig den kärlek som du vill ha, du kanske bara har den uppfattningen just nu.
När jag tar min Helandetstund så ber jag om Helandet till mig själv, visualiserar jag hur jag tar ner mitt moln, laddar på lite symboler och för upp det igen, sedan lägger jag händerna på mina knän för distanshealing, en hand på varje knä som sedan flyttas upp för låret i tre positioner (knäet= huvud, axlar, mitt på låret= bröst, mage, underliv, övre delen av låret= benen).
Under tiden så "rabblar" jag mitt "affirmationsmantra" om hur mitt liv är (alltså hur jag vill att det ska vara).

HELANDE KROPPSBEHANDLING
När du ger Helandet till någon annan (klient) så gör du i grunden på samma sätt som när du ger dig själv healing. Viktigt att tänka på innan och under tiden för att skapa det bästa energiflödet är:
Att ha kontakt, energikontakt från det du lägger händerna på klienten tills det du är klar, inga
avbrott, hämtning av filtar, kuddar, svara i telefonen, öppna dörrar, gå på toaletten (klienten
får naturligtvis gå på toaletten, men du bör be klienten göra det innan sessionen. Och ska du ha musik på, lämplig nivå, fråga klienten, lämplig musik, kom överens med klienten. Se till
att musiken "flyter" inget byte av CD eller vändning av kassett, hellre tyst eller radio. Du ska
aldrig släppa klienten från det du lagt händerna på för att starta sessionen till dess du är klar. Är det något håll kvar ett finger, ha kvar fysisk kontakt.
För att förstå hur viktigt det är, be någon vän stå bakom dig och hålla sina händer på dina
axlar medan du blundar och slappnar av. Vännen släpper utan förvarning, går ett varv i
rummet för att sedan komma tillbaka och utan förvarning lägga händerna på ett ställe du inte vet om… din kropp kommer att reagera… det gör klientens också!
Om du släpper klienten så är det som att börja från början igen med att bygga upp ett
förtroende och en kontakt, för din klient ska väl vara avslappnad och i det kunna blunda med
full tillit till dig.
När någon ger dig en behandling så känner auran in kontakten med den andras energier och
aura, det bildas ett gemensamt energifält, när du lyfter dina händer så bildas ett tomrum som
energikroppen (auran) känner av och signalerar til psyket att nu är avbrott på gång. Bryt det gemensamma energifältet och helt plötsligt så när någon lägger händerna på ett annat ställe
om det så bara är 1 cm bort så gör det förändringar i energifältet, ingen trygghet utan splittring
och definitivt inget helande. Dessutom så kommer det undermedvetna att signalera övergivnadsreflexer, då det är inställt på att få odelad uppmärksamhet under hela
behandlingen och helt plötsligt så bryts tryggheten och energin kommer in någon annanstans
och då börjar det undermedvetna att göra sig beredd på att försvara istället för att slappna av.
Respektera den själ som finns framför dig, vad vill den ha för trygghet omkring sig, (musik,
ljus etc) för att kunna slappna av. Sedan när du är närvarande från den stunden du lägger dit
händerna till det att du är klar, den enda gången en hand ska lyftas är när du flyttar händerna, en efter en över kroppen.
Gör i ordning bänken eller den plats (filtar på golvet, köksbordet, sängen…) där du kommer
att ge Helandet.
Se till att det finns en filt att lägga över din klient, då man kan bli frusen om man ligger ner en stund avslappnad (och troligast även somnar) dessutom är det varmt där du lägger händerna
vilket gör att resten av kroppen kan kännas kall.
Belysningen, gärna dämpad och helst tända ljus (för stämningens skull och de ger en positiv
lättsam energi) inget avbrott för telefon utan den som du ger Helandet bör få full uppmärksamhet hela tiden, då det även ingå i Helandet-beröring- som är en viktig del.
Upplys klienten om vad du gör, innan varje steg eller vid ett samtal innan så att klienten
känner sig trygg. Tala också om att du kommer att be den vända sig på mage efter ca halva tiden.
Tänk på att den som ligger där i dina händer, är utelämnad till dig, berätta gärna att du har
tystnadsplikt (vilket jag anser är självklart).
Du kan också tala om att när man slappnar av så kan man fisa/prutta, rapa, snarka, gråta,
fnittra och skratta, att kroppen släpper spänningar… och det är du så van vid så det är inget att
prata om sedan när det händer…
Kvinnor kan bli låsta, generade om du lägger din händer över deras bröst oavsett om du är man eller kvinna ( nästan värst om du är kvinna), hitta balansen innan med klienten, fråga om
det är okey om du håller över brösten, eller välj att hålla på sidan om (energin far dit den sak).
Likadant vid underlivet, håll på området runt om för att undvika onödiga konflikter med klienten och du kan också berätta att män oftast hårdnar till av energin.
Stoppa nu om din klient, koll av kudde, filt, allt är okey?
Be klienten blunda och ta ett djupt andetag och andas ut…

Nu är det upp till dig om du ska göra en chakrabalansering eller något annat först eller om du
väljer att lägga händerna på direkt.
Lyssna till dina händer, de vägleder dig, med endera värme eller kyla eller ett pirr som visar
på att mer energi är nödvändigt för det området. Värme kan vara din upplevelse för at din händer aktiverar området, mer energi tillförs, eller så känner du kyla för att det är lite energi
på det området, känslan kan också vara ett pirr när energin kommer igång.
Dina händer bör du vara medveten om, om du håller dem ihop så fokuseras energin i handen
och sprids runt om, det kan ge ett starkare flöde, men ibland så känner du intuitivt att du vill
hålla dem isär, gör det då!
Helandet går inte bara genom dina händer utan med hela din existens, genom hela din kropp, du
kan hela med fötterna (trevligt om de är välskötta och tvättade, vilket även händerna bör alltid
vara), men ibland bör man tänka sig för!
Inför varje session så är det du som bestämmer hur du vill ha det, kom ihåg att du kan ifrån en
storbesvikelse gå direkt in och ge en Helandetsession för Helandet är inte du, det är inte av dig du ger, du förmedlar energi.
Därför spelar det ingen roll vilken balans du själv är i, men att storgråta för en
kärleksbesvikelse medan man ger någon en behandling är inte att rekommendera!
Visst mår du säkert bättre av att ge dig själv Helandet först, inte äta en blodig biff, vara i perfekt
balans eller meditera, viktigast är väl ändå att du ger Helandet när det ska ges och ha tillit att ett helande sker, både med den du ger Helandet och att du själv får dig en "släng av sleven".
När man ger Helandet så kan man aldrig ge för lite eller för mycket, på rätt eller fel ställe, fundera inte, energin går det den behövs.

Energilagen är sådan att den alltid först går till den positiva energin och stärker den vilket gör
att den "dåliga" negativa energin för lite energi och drar istället till sig den postiva och så sker
en förändring.
Tilliten till Helandet bör göra ett en distansbehandling räcker för att sätta igång energin…
Jag hävdar att obalanser sitter i psyket och vi ibland behöver en energikick, så varför inte Helandet?

Sätt dig ner bakom huvudet på klienten (det går massa olika "rykten" om att man ska börja
vid fötterna om klienten har sockersjuka, är orolig o s v, lyssna till dig själv, jag börjar alltid
vid huvudet) och börja med att hålla händerna där det känns bra, tänk på allt allt eftersom täcka hela huvudet (utom näsan och halsen vilket kan ge ångest till klienten, klienten kan få
svårt att andas eller känna sig strypt!). Låt händerna arbetar igenom hela kroppen från huvudet
och ner, tänk på din klient så att den upplever allt som behagligt avslappnande och skönt.
Efter framsidan är klar så ber du (försiktigt) klienten vända på sig, håll en hand kvar på
kroppen, sedan börjar du nerifrån och uppåt, från fötterna till huvudet. När du sedan är klar
med hela kroppen så lägger du en hand vid korsryggen och en vid nacken för att få en balans i energisystemet.
Håll där tills du känner en jämn balans i dina händer, att ingen hand är mer aktiv än den andra,
låt sedan en hand vara kvar i korsryggen, ta den andra och dra över kroppen med den andra
handen från handen, upp till axeln och ner mot korsryggen 3 ggr, skaka/klappa sedan av energin från händerna, likadant med andra sidan.
Gör likadant ifrån tårna, håll kvar en hand i korsryggen och dra energin från fötterna, en i
taget upp till korsryggen (där du vänt handen åt andra hållet så att du kan ta emot energin), skaka av energin, tacka så för Helandet, och lägg sedan dina händer på klientens rygg och
massera lite lätt så att klienten kommer tillbaka (vaknar till). Ge gärna klienten ett glas vatten
när den sätter sig upp och kom ihåg ingen brådska, tacka för förtroendet och låt vederbörande "vakna" upp i sin egen takt.
Prata gärna om upplevelse om klienten vill, något som också kan göras under tiden, det kan
man fråga om innan man börjar, om något speciellt kommer upp vill du att jag ska prata med
dig om det och om du känner något eller vill prata under tiden jag ger Helandet, säg till.
Varje gång du ger en kroppsbehandling gör på det sätt som tilltalar dig, ovan är ett
grundexempel, du håller ca 5 minuter på varje ställe på kroppen, men låt din intuition styra
tiden, ibland så kan man fastna en halvtimme på ett ställe för att energin behövs mer där, lyssna då till din känsla och inte till 5 minutersprincipen som man ofta använder vid en
energiförstärkande Helandetsession.
Helandetbehandling sker med kläderna på (så till vida ni inte är närstående och trivs med en annan variant), låt gärna klienten ligga under en filt för värme och ombonad.
Du kan under en behandling få upplevelser, igenkännande av vissa sjukdomar och
begränsningar, helt plötsligt så vet du vad det är för fel (energiblockering). Ha tillit till dina
upplevelser, och ibland så kan det komma upp bilder av tidigare händelser, och från tidigare liv som påverkar klientens nutid, fråga gärna innan om personen vill veta det som du får upp.
En av de viktiga delarna med Helandet är att energin sätter igång energin och en
utvecklingsprocess.
Helandet finns till allt som har med energi att göra, inte bara kroppen utan även i vardagslivet, för att förstärka energi i din omgivning.
Ex vis att förstärka huset med energier, och bilen… vid energiförhöjning av de så mår du
bättre i din omgivning, kanske inte de som står i dålig energi till dig… de kommer inte att vilja vara i den höga, positiva energin som du omger dig med, så var beredd på att någon om
inte tycker om dig fast de säger det försvinner ur ditt liv när du börjar ge Helandet din egen
omgivning.
Lek med energierna, ta för dig, använd dem, lär dig tolka energier och bli medveten så blir du
mer medveten om dina egna resurser och möjligheter.

EFTER EN BEHANDLING
Så händer det en hel del i din kropp, eller hos dem som du behandlat, upplys din klient om
vad som kan hända.
Omställningen i kroppen sker under en tredagars period vid varje session av Helandet.
Gifter som finns samlat i din kropp kommer att rensas ut och någonstans väljer de att utsöndras, kanske genom din hud som är ditt största utsöndringsorgan.
Du kan börja svettas mer än vanligt, och det luktar troligast starkare/fränare än vanligt. Du
kan få utslag av de gifter som kommer ut genom porerna, ex vis finnar, blämmor o s v, d et är
alltså gifter som redan finns, så det är bättre att de kommer ut än att de sitter fast i din kropp.
Du kan få en fränare urin eller avföring och mer av det även det utrensningar av gammal
energi som du inte längre behöver.
Ibland så kan någon gammal krämpa komma fram något som du hade för länge sedan känning
av som nu blir aktuellt igen, men endast för att rensas ut och få dig medveten om felet.
Huvudvärk och illamående kan även komma fram av spänningar som släpper eller så kan du
bli väldigt trött eller med lite "tur" väldigt pigg!
I din kropp sker en förnyelse och en vitalisering av dina celler som gör att du kommer att
känna dig piggare, vitalare, friskare och mer full av livsenergi.
Att unna sig en Helande session bör vara en självklarhet minst en gång om året för att rensa ut
och vitalisera din kropp, ungefär som en fasteperiod.
Helandet kan man ta en gång eller flera om man tycker sig behöva detta, för varje gång så sätts en process igång, men mer än 10 ggr i en följd är inte att rekommenderas utom i vissa speciella fall som ex vis cancer.
Vid en sjukdom som är allvarlig det vill säga med en medvetenhet av dödlig utgång, så bör de
personer som är närstående bli Helandetinitierade för att varje dag ge sin anhöriga en stund av helande energi, vilket också inkluderar beröring och omtanke som påskyndar tillfrisknandet.
Du behöver absolut inte äta vegetarisk kost för att Helandet ska fungera, den vegetariska maten underlättar matsmältningen och gör att du bli lättare energimässigt vilket medför en större kapacitet att ta till sig energi, om du blir ledsen, mår dåligt av att äta vegetarisk så går det jämt
ut, då blockeras din energitillförsel.


Besvara följande frågor:

· Hur stark är Din egen känsla av medlidande?
· Tanker jag egentligen positivt?
· Kan jag fortsatta att tanka positivt även om jag dagligen umgås med sjuka människor?
· Varför finns det egentligen sjukdomar?

Meditationsteknik för utveckling av mediumitet och healing

Meditationen skall vara ett hjälpmedel och aldrig ett självändamål! Din uppgift i meditationen är att söka den inre stillheten! Detta är inte något passivt meditationstillstånd, det är mycket mer än så. Den inre stillheten kan Du aldrig tvinga Dig fram till, den kommer till Dig när Du år redo för den! Därför får Du kanske ägna flera år åt tålmodig avslappning innan den kommer.

Gör så här:

· Skapa en dygnsrytm som tillåter 15 minuter ostördhet vid samma tid varje dag .Gå inte ner i djupmeditation. Använd istället tiden till vanliga tankar, positivt tänkande och avslappning.
· Inled med 1 minuts djupandning.
· Läs sedan en dikt eller bön med inlevelse. Variera dikten/bönen dag för dag, och gå över till egna ord så snart Du kan. Rikta bönen till en högre makt och inte till någon hjälpare, kontroll eller healingguide!
· Meditera sedan en stund över något ämne, såsom vanlighet,
människokärlek, barmhärtighet, körlek, fred, själsstyrka, osjälviskhet eller liknande.
· rank sedan igenom om Du själv har kunnat visa prov på detta, eller om Du behöver arbeta mer på dessa egenskaper.
· Avsluta med att sanda ett tack!

Förr eller senare kommer Du att märka närvaron av någon som vill hjälpa Dig. Ju högre Du nått själv, desto högre nivå är Din hjälpare ifrån. Lika söker lika! Stillheten, lugnet och friden blir sedan en del av Dig själv. Du får en ny inre styrka. Problemen tycks Dig mindre Du blir mer och mer medveten om den andliga världen och Din hjälpare, och Du får kraft, kärlek och styrka därifrån.

Copyright

Boka här...