Självförsvarskurser

Se portafolie

Självförsvar för tjejer i Åstorp, söndagar 13:00-15:00
Självförsvar för tjejer är ett sätt att stärka medvetenhet om rättigheter och möjligheter. Det handlar om att få prata om sina upplevelser, att känna att man har rätt att försvara sig och sin kropp och att kunna ta plats och ha makt i sin vardag. Om man vet att man kan försvara sig stärks självförtroendet och självkänslan. Det ger ett säkrare levnadssätt och ökat skydd mot hotfulla och våldsamma händelser. Vi varvar teori och praktik, såväl fysiskt- som psykiskt självförsvar. Detta för att ge känslan av att "jag ska försvara mig" och vetskapen om att kvinnor kan.
Minimiålder för att deltaga 15 år.
Varannan söndag 13.00-15.00. Fortlöpande intagning.
Kostnad: 100:-/timmen.
Ledare Patrik Carlsson, cert. utbildare i självförsvar.
Du ska ta med oömma kläder, gymnatiskskor eller barfota, vattenflaska.

Välkommen till träning i offensivt och defensivt självförsvar för kvinnor.
Självförsvar handlar mycket om hur man uppfattar situationer.
Att tyda tecken och känna igen sin antagonist.
En viktig del i programmet är mental träning och kontroll
Programuppläggning:
- Mjuk uppvärmning
- Offensivt och defensivt självförsvar
- Avslappning
- Kunskap om kropp och kroppsspråk
-Läs mer här...
Anmälan kan göras via e-post här...

Övrigt

Mjukt självförsvar för dig som jobbar inom vård- och omsorg

Detta är en kurs som inriktar sig till dig som jobbar inom vården, psykiatrin eller liknande.
Det är vanligt att man kan möta på olika former av "våld" och skalor av våld inom dessa yrken.
Mjukt självförsvar innebär inte att det är ineffektiva tekniker vi använder oss av, utan snarare använder vi oss av skonsamma tekniker för att inte vålla skada på vårdtagaren det berör. Hur han tar sig loss ur grepp, nedtagningar, försvarar sig mot slag, m.m.
Inga förkunskaper krävs. Välkomna män såväl som kvinnor.
Det rör sig om ett kurstillfälle med ca. 3 timmar undervisning. Vi övar olika greppsprängningar, mjuka nedtagningar, blockeringar mot slag på varandra.

Dessa kunskaper som du kan lära dig på denna kursen kan du som ha stor praktiskt nytta av ute i ditt arbete.

Patrik som håller kursen har ca. 10 års erfarenhet av olika självförsvarssytem och kampsportstilar och är en erfaren instruktör inom bl. a. jujitsu. Han leder även kurser i "självförsvar för tjejer" inom Svenska vuxenskolan i Helsingborg.

Självförsvarskurser för grupper. Vi ger självförsvarskurser för grupper t.ex. tjejgrupper, skolklasser, personalgrupper m.m.

Det brukar handla om ett tillfälle (mer om ni vill) där ni får prova på tekniker direkt lämpade för det verkliga livet. Med olika tekniker för att möta olika situationer.

Vi diskuterar en hel del om vad man kan göra för att skydda sig själv. Särskilt om man är tjej.

Vi går igenom nödvärnslagen.

 En omgång brukar vara i ca. 4 timmar, med en halv timmes paus. Är det ett seminarium så kör vi 4 tim x 2 dagar.

Kostnad: från 250:- till 2000:-, reseersättning, kost och logi (eventuellt). Hör av dig för en offert.

Om du är intresserad ta kontakt här...

Seminarium förslag

Privat person
Optimera din träning. För att nå dina personliga mål är du välkommen att kontakta oss som tillsammans med dig skräddarsyr ett träningsupplägg med hänsyn tagen till dina personliga önskemål och förutsättningar. Pris: Från 250:-

Mjukt självförsvar för div. personal
Detta är en kurs som inriktar sig till dig som jobbar inom vården, kriminalvården eller liknande. Mjukt självförsvar innebär inte att det är ineffektivt, utan snarare använder vi oss av skonsamma tekniker för att inte vålla skada på den som det berör. Hur han tar sig loss ur grepp, netagningar, olika lås m.m.
Inga förkunskaper krävs (men det skadar inte). Välkomna män såväl som kvinnor.
 Medtag Gi eller andra oömma kläder, ev.  handmitsar (om du har).

Intyg ingår.

Inga förkunskaper krävs (men det skadar inte). Välkomna!
Medtag Gi eller andra oömma kläder, ev.  handmitsar.
Intyg ingår.

Tillbaka